Danas započinje molitvena osmina za jedinstvo kršćana

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana osam je dana ekumenske molitve, koja tradicionalno traje od blagdana Katedre sv. Petra do blagdana Obraćenja sv. Pavla, u siječnju. Obilježava se na međunarodnoj razini. Na južnoj polutki održava se između blagdana Uzašašća i Duhova. Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana svake godine koordinira Svijetski savez crkava, uz sudjelovanje njegovih Crkvi članica, koje uključuje […]