Pet argumenata za Božju egzistenciju koje je napisao Sv. Toma Akvinski

Pet puteva (lat. Quinque viæ) u Tome Akvinskoga predstavlja pet argumenata za Božju egzistenciju koje je napisao u svom magnus opusu Suma teologije. 1. Prima Via: Argument iz kretanja 2. Secunda Via: Argument iz uzročnosti 3. Tertia Via: Argument iz kontingencije 4. Quarta Via: Argument iz stupnjeva savršenosti 5. Quinta Via: Argument iz svrhovitosti (teleloški argument) Svih pet puteva se generalno smatra […]

Sv. Toma Akvinski – veliki crkveni naučitelj koji je studirao i u Kölnu  

28. siječnja spominjemo se dominikanskog sveca i velikog crkvenog naučitelja, teologa i filozofa, te pisca jednih od najljepših euharistijskih pjesama Presvetom Sakramentu.   Sveti Toma Akvinski, kojega Crkva danas slavi, bio je dominikanac, svećenik i crkveni naučitelj. Rođen je 1225. godine u dvorcu Aquino u južnoj Italiji. Odgajan u čuvenoj benediktinskoj opatiji Monte Cassino, kolijevci zapadne kulture, od najranijeg je […]