Duhovne misli bl. A. Stepinca

Kad vam otmu sve, ostat će vam dvije ruke; sklopite ih na molitvu, pa ćete tada biti najjači! Ne treba nam toliko učenih glava koliko poštenih. Protuslovlje je vjerovati u Boga i biti pesimist. Nema važnije zadaće u životu pojedinca negoli vlastita duhovna izgradnja. Sloboda bez poštivanja Božjeg zakona i njegova vršenja u potpunosti, bila […]