U I. korizmenu nedjelju posipanje pepelom

U prvu korizmenu nedjelju u našoj Misiji na kraju sv. misa redovito se obavljao obred pepeljanja u svim crkvama.

Posipanje pepelom simbolizira našu ljudsku prolaznost (“Čovječe, sjeti se da si prah i da ćeš se u prah vratiti”) i poziva nas na obraćenje koje se lakše postiže kroz post i pokoru.

Za vrijeme sv. mise 12:30 sati u Kölnu mladi predvo+eni s. Renatom predvodili su pjevanje.

 

FDŠ