U našoj Misiji će se održati još jedan Zaručnički tečaj

U našoj Misiji (Am Rinkenpfuhl 10, 50676 Köln) organiziramo još jedan termin priprave za brak od 25. do 27. travnja s početkom u 20:00 sati.

Molimo sve one koji namjeravaju sklopiti ove godine ženidbu, a nisu sudjelovali na pripravi za brak koja se održavala u ožujku da sudjeluju na ovom tečaju, jer bez ovoga tečaja ne mogu nigdje ni u Domovini ni inozemstvu sklopiti ženidbu.