U Kölnu u ministrantsku službu primljeno četvoro nove djece

U četvrtu korizmenu nedjelju 27. ožujka na sv. misi u Kölnu u Minoritenkirche na sv. misi u 13:30 sati u ministrantsku službu primljeno je četvero djece.

Nakon svečane procesije na početku sv. mise fra Denis je uveo u ministrantsku službu Maria Alpezu, Mateju Drmić, Lara Marija Jukić i Maria Mihalja.

Nakon prozivke novih kandidata koji su u svojim rukama držali svoje haljinice fra Denis im je postavio pitanja: jesu li svjesni svoje nove službe i hoće li svojim ponašanjem, pobožnošću i revnošću biti na poticaj drugima da se s poštovanjem odnose prema domu Gospodnjem. Nakon potvrdnog odgovora i blagoslova haljinica novi ministranti su uz pomoć starijih ministranata obukli svoje nove haljinice i tako uvršteni u grupu ministranata naše Misije.

 

FDŠ