Obredi Velikog petak u našoj Misiji

Cijela Katolička crkva danas (15. travnja) slavi spomen Isusove muke i smrti.

Ove godine u našoj Misiji bilo je devet obreda.

U Bergheimu su obredi započeli u 15:00 sati, a u Bonnu u 18:00 sati, a predvodio ih je fraDenis.

U Leverkusenu su obredi bili u 16:30 sati, a u Bielsteinu u 18:30 sati, a predvodio ih je fra Vuk..

U Kölnu su obredi bili u 17:30 i 19:00 sati, a predvodio ih je fra Zvonko Miličić, profesor u Visokom u BiH.

Obredi Velikog Petka sastoje se od tri dijela: služba riječi, otkrivanje i ljubljene križa, i sv. Pričest.

Hrvatska Katolička Misija Koln i vjerni puk nema neki posebni običaj, hod za križem, pjevanje muke, pjevanje Gospinog plača.

FDŠ