Ogovaranje, kleveta, ocrnjivanje – zlo na djelu

a  zao čovjek iz zla blaga iznosi zlo.

Jer čega je srce puno, o tome govore usta“.

(Lk 6,45)

 

Ljudi današnjice često se tuže kako nemaju dovoljno vremena za druge, ali čini se da ga imaju i na pretek kad se uzme u obzir koliko vremena provodimo govoreći o drugima. Ti govori mogu biti korisni, ali nisu toliko bezazleni koliko se govori. Loši govori štetni su i po spasenje vlastite duše, ali i za uništavanje druge osobe.

Narodna poslovica :    Da je raži, koliko je laži –

                                    Ne bi svijet nikada ogladnio.

Laž je ako se govori neistina ili se čini protiv istine da bi se zaveo – prevario onaj tko ima pravo saznati istinu.

Tvorac laži je sotona i ukoliko prijanjamo uz nju, Isus nas  upozorava: „Vi imate đavla za oca i hoćete da činite po željama svojega oca. On je bio ubojica ljudi od početka. On nije bio utvrđen u istini, jer nema istine o njemu.Jer je lažac i otac laži“.

(Iv 8,44)

Laž narušava međuljudske odnose, dakako i ljudske sveze s Bogom. To se ogleda u nepovjerenju, nesigurnosti, strahovima, razdorima,.. Nekada su njezine posljedice kobne, pa čak i onda kada se začetak laži činio bezazlenim – poput šale.

Ona je osobito teška u lažnom svjedočanstvu (izrečenom javno pred sudom) ili krivokletstvu (izrečenom pod prisegom), te  plasiranom  kroz medije krojeći lažno javno mišljenje.

Jedan od biblijskih komentara bio bi: „Udarac bičem ostavlja masnice, udarac jezikom lomi kosti“. (Sir 28,17)

Svjedoci smo njezinih posljedica uočavajući ih kao gubitak povjerenja, prijateljstava, časti, obitelji, egzistencije, dostojanstva, slobode ili kao gubitak svega, usmjeravajući život  tjelesnoj ili duhovnoj smrti.

Laž živi kroz naš neosnovani – najčešće krivi sud kad smo površno, brzopleto i ishitreno pristali uz jedan stav bez prethodnog provjeravanja istine. Osobito je loše ako smo tada zlonamjerni dajući prednost manama, a kršćani bi trebali upravo suprotno, dobrohotno se prikloniti i dati prednost vrlinama i vjeri u dobro.

Isus: „Ne sudite! Tada nećete biti osuđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđivani. Opraštajte i bit će vam oprošteno“. ( Lk 6,37)

Laž je i onda kada šutnjom i ignoriranjem bježimo od kršćanske odgovornosti koja nalaže promicanje istine i javno priopćavanje svakom tko ima pravo na nju.

Isus: „…Zaista kažem Vam: Što ste učinili jednom od moje najmanje braće to ste meni učinili”. (Mt 25,40)

„…Zaista kažem Vam: Što niste  učinili jednomu od ovih najmanjih, to niste učinili ni meni“. (Mt 25,45)

Dakako, vodilja u očitovanju istine kršćaninu je i Isusova evanđeoska Zapovijed ljubavi – Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, koja se ne svodi na najbliži rodbinski odnos – evanđelje uči da nam je bližnji svaki čovjek.

Nekada taj naš angažman zahtijeva i posebnu hrabrost jer nailazimo na nerazumijevanje ili osudu.

Snaga naše zauzetosti je Isusovo obećanje – „Blaženi ste kad vas ljudi zbog mene grde i progone i o vama lažno govore sve zlo! Radujte se i veselite se jer je velika vaša plaća na nebesima.Jer su isto tako progonili i proroke prije vas.“(Mt.5,11-13)

Naizravniji odgovor na takav anganžman je mučeništvo kao najveće svjedočanstvo dano za istinu vjere, a ono postoji od samoga početka svijeta i povijesti. Njegov puni smisao smo otkrili u žrtvi našega Spasitelja-Isusa,te svetaca mučenika koje traži (nažalost), ali i daje (na radost) i naše vrijeme.

Međutim, kao što evanđeoska zapovijed bratske ljubavi traži javnost istine i naše javno očitovanje,tako se ponekad u ime istine traži i diskrecija – prešućivanje te se ona ne otkriva onome tko je nema pravo saznati.Razlozi za to su:

-očuvanje časti i dobroga glasa na koje ima pravo svaki čovjek,

– izbjegavanje sablazni,

– čuvanje tajne, bilo prijateljske ili strukovne; čuvanje povjerljivih iskaza…

U konkretnim prilikama, uz Zapovijed ljubavi, Zlatno pravilo pomaže razabrati  je li ili nije prikladno otkriti istinu tko za nju pita.

Isus „Sve, dakle,što hoćete da ljudi vama čine,činite i vi njima!Jer je to sadržaj Zakona i Proroka.“(Zlatno pravilo,Mt 6,12)

Jedino je sakramentalna tajna uvijek nepovrediva – sveta te je ispovjedniku apsolutno zabranjena njezina objava.

Posebna briga sredstava javnog informiranja trebala bi biti da je društvo obavješteno na temelju istine, slobode, pravde, ljubavi; i danas taj prostor vapi za kršćanskim obolom.

Također je upitna prezentacija istine u različitim granama umjetnosti,osobito sakralne,ako ne pomaže prenositi istinu o Bogu,njegovoj ljepoti,snazi,dobroti,uzvišenosti i ako nudi surogate ili obmane.

Laž nadalje postoji zahvaljujući mnogim svojim inačicama kojima se vara i nanosi veće ili manje zlo kroz povredu istine:

– laskanje, ulagivanje, dopadljivost

– poruga, ironija, podcjenjivanje

– dvoličnost, licemjerje

– ogovaranje

– klevetanje

– ocrnjivanje

Ogovaranje je kada se bez potrebe (dovoljno valjanog razloga) otkrivaju tuđi nedostatci-mane ili pogrješke osobama koje to ne znaju.

Kleveta je kada se uveličavaju mane i iznose izmišljene tvrdnje koje, kao i ogovaranje, štete dobrom glasu i časti drugih te se daje prigoda za krivu osudu.

Ocrnjivanje je prikazivanje u lošem svjetlu (izvrtanje istine, izvlačenjem iz konteksta…, uz potporu svih oblika ). Danas se ogroman novac ulaže u ocrnjivanje kako bi se diskvalificirao protivnik (primjerice u politici, biznisu, znanosti…) Katolička crkva neprestano je na meti takvih podmetanja!

Kršćaninu je dužnost njegovati krjepost istine-istinoljubivosti kroz trud i zalaganje, u riječima i djelima.Isus:“Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici;upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.“ (Iv 8,31-32)

Imamo svoga Tvorca koji je izvor svake istine i njegov je putokaz u Svetome pismu (Dekalog, Evanđelje). Slijediti nam je osmu Božju zapovijed: „Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!“(Izl 20,16) i prihvaćati ono što nam ona nalaže:

– biti istinit u riječi i djelu,

– govoriti kako misliš,

– obećano izvršiti,

– biti diskretan poštivajući čast i dobar glas bližnjih,poštivajući tajne,

– nepravdu ispraviti opozivajući ono što je lažno te štetu nadoknaditi.

Imamo i Božju snagu u predanom nam Duhu koji je i „Duh Istine“; te sakramentalne milosti kojima Bog osnažuje naše ljudske snage.

Iskreni, dobronamjerni, dobrohotni ljudi uvijek nas inspiriraju.

Prati nas  svjedočanstvo mučenika čija snaga participira i u našoj.

 

Anela Kukavica