Samo jedna trećina katolika vjeruje u Isusovu stvarnu prisutnost u euharistiji iako postoje i znanstveni dokazi

Rezultati istraživanja krvarećih hostija su nevjerojatni Nakon što je Pew Research 2019. objavio anketu u kojoj se navodi da samo jedna trećina svih katolika vjeruje u stvarnu Kristovu prisutnost u euharistiji, došlo je do probuđenja. Naime, ta vjera u Prisutnost je temelj onoga što odvaja katolike od svih drugih kršćanskih denominacija; mi smo ti koji […]