Duh Sveti je dar uskrslog Isusa

Danas je svetkovina Duhova ili Pedesetnice s kojim završava uskrsno ili vazmeno vrijeme.

Isus Krist je rekao svojim sljedbenicima da je bolje za njih da On ode kako bi im poslao duha Branitelja koji će ih upućivati u svu istinu (usp. Iv 16)

Čudno izgleda da je bolje da ode Isus, a da dođe Duh Sveti!

Da, na prvu izgleda jako čudno, pogotovo onima koji su proveli vrijeme s Njim.

Apostoli su slabi fizički, a možemo reći i vjerski jer im nije poznat Duh Sveti.

Isus je po odlasku Ocu (40 dana poslije uskrsnuća) poslao Duha Svetoga (50 dana poslije uskrsnuća) koji je prisutan svugdje jer nije u tijelu. Isus je preko Duha Svetoga uvijek prisutan u nama i među nama. On nadilazi prostor, vrijeme, granice, jezične barjere…

 

“Kad je napokon došao dan Pedesetnice svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka strča se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja. Svi su izvan sebe zbunjeno jedan drugog pitali:Što bi to moglo biti. Drugi su se pak podrugujući, govorili: Slatkog su se vina podnapili. (Dj 2, 1-3)

Snaga Duha Svetoga dijeluje i danas među kršćanima, a na poseban način u Crkvi i preko Crkve koju je Isus ustanovio i uzeo za svoju zaručnicu.

Njegovo djelovanje i prisutnos u Katoličkoj crkvi i danas je očito preko sakramenata koji su vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti.

Duh Sveti puše gdje hoće, kome hoće i kad hoće!

Njega nitko ga ne može obuhvatiti i ograničiti.

Blago onom tko ima njegovih sedam darova: mudrost, razum, savijet, jakost, znanje, pobožnost i strah Božji.

 

Tekst: FDŠ

 

Najpoznatija molitva Duhu Svetom jest Himan

 

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti,
u grudi štono stvori ih.

 

Ti nazivaš se Tješitelj,
blagodat Boga Svevišnjeg,
studenac živi, ljubav, plam
i pomazanje duhovno!

 

Darova sedam razdaješ,
Ti, prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan,
Ti puniš usta besjedom!

 

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
u nemoćima tjelesnim
potkrepljuj nas bez prestanka!

 

Dušmana od nas otjeraj
i postojani mir nam daj,
ispred nas idi, vodi nas,
da svakog zla se klonimo!

 

 

Daj Oca da upoznamo,
i Krista, Sina njegova,
i u Te Duha njihova,
da vjerujemo sveudilj!

 

Sva slava Ocu vječnomu,
i uskrslome Sinu mu,
sa Tješiteljem presvetim
nek bude sada i uvijeke. Amen.

 

– Pošalji Duha svojega i postat će. (Aleluja)
– I obnovit ćeš lice zemlje. (Aleluja)

 

Pomolimo se. Bože, koji si Svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.