U ministrantsku službu primljeno 12 djece iz naše Misije

U subotu, 18. lipnja za vrijeme sv. mise zahvalnice za kraj vjeronaučne godine koja je slavljena u Kölnu u Mauritiuskirche u 11:00 sati primljeno je dvanaestero djece iz naše Misije.

Obred primanja u ministrantsku službu obavio je fra Denis, a sam obred sastojao se od predstavljanja novih ministranata cijeloj zajednici i obećanja da će biti oni koji će služiti oko oltara i biti svima na primjer. Nakon predstavljanja i obećanja uslijedio je blagoslov haljinica koje će djeca nositi, a stariji ministranti pomogli su im da obuku svoje haljinice. Dok su novi ministranti oblačili svoje haljinice zbor je pjevao pjesmu Krist na žalu.

U ministrantsku službu naše Misije primljeni su: Abram Ivan, Bagarić Nora, Krajina Valentina, Ljubas Lucija, Mihalj Marina, Maros David, Okić Leona, Pejić Mateo, Radoš Mario, Tolj Luka Vidović Ivan i Vukoja Angelina.

Sada naša Misija ponovno broji preko 60 ministranata!

FDŠ