Sv. Bonaventura – “Jedna obična starica može više ljubiti Boga, nego doktor teologije!”

Biskup i crkveni naučitelj. Poznata je njegova izjava: “Jedna obična starica može više ljubiti Boga, nego doktor teologije!” 15. srpnja je blagdan sv. Bonaventure, biskupa i crkvenog naučitelja. Rođen je u Bagnoregiu od oca liječnika Giovannia da Fidenza i majke Marije, rođene di Ritelo. Na krštenju je dobio ime Ivan. U djetinjstvu je prebolio tešku […]