Don Franjo-Frankopan Velić imenovan generalnim vikarom Splitsko-makarske nadbiskupije

Don Franjo-Frankopan Velić, imenovan je generalnim vikarom Splitsko-makarske nadbiskupije kojoj i pripada. Ovom službom on je postao zamjenik nadbiskupa Dražena Kutleše. To je velika čast i odgovornost za njega, a naša Misija se uistinu može ponositi svojim nekadašnjim članom.

Generalni vikar služba je koja svoje korijene ima u 13. stoljeću i IV. lateranskom saboru kada se željelo umanjiti utjecaj arhiđakona i biskupima je dana ovlast da sami sebi biraju osobe za pomoćnike.

Generalni vikar jest osoba čija je vlast redovita. Mora biti postavljen u svakoj biskupiji i on trajno pomaže biskupu u pastoralnom upravljanju biskupijom.

Don Franjo-Frankopan Veli rođen je 23. veljače 1982. u Kölnu od oca Ante i majke Ruže r. Lončar. Otac je iz Tugara, mjesta između Splita i Omiša, a majka iz sela Zagorje kod Posušja. U našoj je misiji primio sakramente krštenja, prve svete pričesti i krizme te do odlaska u splitsku bogosloviju bio aktivan kao čitač i ministrant.

Pohađao je gimnaziju Kaiserin-Augusta-Schule u Kölnu. Nakon mature upisao je studij fizike na Sveučilištu u Kölnu te diplomirao 2007. godine. Zatim je ušao Centralno bogoslovno sjemenište u Splitu te 2012. godine uspješno završio filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu.

Od 2012. do 2014. godine bio je osobni tajnik splitsko-makarskoga nadbiskupa mons. Marina Barišića. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2013. godine u splitskoj katedrali.

  1. godine upućen je u Rim, u Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, kako bi studirao filozofiju na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa. Tamo je 2017. godine stekao licencijat iz filozofije. Trenutačno priprema doktorsku tezu iz filozofije na istom sveučilištu.

Tijekom 2018. i 2019. godine bio je djelatnik Državnoga Tajništva Svete Stolice.

Po povratku u domovinu 2020. godine imenovan je asistentom na Katedri filozofije pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu te je istodobno vršio službu ispovjednika u Prasvetištu Gospe od Otoka u Solinu.

Od 2021. godine do danas bio je vicerektor Centralnoga bogoslovnog sjemeništa u Splitu.

  1. kolovoza 2022. godine preuzet će službu generalnoga vikara Splitsko-makarske nadbiskupije.