Personalne promjene u HKM Köln

U HKM Köln na ljeto 2022.god., dogodile su se personalne promjene. Namjesto dosadašnjeg župnog vikara fra Denisa Šimunovića, koji je s nama proveo 5 godina, a odlazi na službu župnika u Metković, došao nam je fra Ivan Režić, dosadašnji odgojitelj franjevačkih bogoslova u Splitu.

Naš novi župni vikar fra Ivan, rođen je na Maovicama kod Vrlike. Za svećenika je zaređen 2009. godine. Do sada je pastoralno je djelovao u župi sv. Franje u Imotskom (2009.-2012.). Od 2012. pohađa postdiplomski studij duhovnosti u Rimu. Po povratku iz Rima 2018. god., najprije vrši službu odgojitelja novaka na Visovcu, a potom od listopada 2019. do srpnja 2022., službu odgojitelja franjevačkih bogoslova u Splitu.

Fra Denisu želimo obilje Božjeg blagoslova na njegovoj novoj službi u Domovini, a fra Ivanu srdačnu dobrodošlicu i blagoslovljen rad u našoj HKM Köln!

fra Vuk Buljan, župnik