Bog ruralna i urbana čovjeka

Drevne kulture i civilizacije pretkršćanskoga razdoblja imale su transcendentnu komponentu kao bitnu sastavnicu života i djelovanja. U svakodnevnom ophođenju s prirodom s kojom su živjeli i suživjeli se, samo od sebe se rađalo pitanje: Tko je stvoritelj svega što postoji? Ni našim starima, koji su većinom živjeli u ruralnijim područjima, pitanje transcendencije nije zadavalo probleme […]