Iskustvo i svjedočenje

Po svojoj specifičnosti – daru razuma, čovjek je biće koje razmišlja, istražuje, pita se i ulaže napor kako bi došao do novih spoznaja i dostignuća na brojnim poljima djelovanja. Na osobit način svojim neumrlim vječnim duhom želi sebe trajno nadilaziti. Želi živo iskusiti ono što sluti, čemu se nada i u što vjeruje. Darom vjere […]