Don Franjo-Frankopan Velić doktorirao u Rimu

Generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije don Franjo-Frankopan Velić uspješno je obranio doktorsku tezu iz filozofije pod naslovom „The Anthropic Principle and the Finality of the Universe“ (Antropsko načelo i svrhovitost svemira) u ponedjeljak 12. prosinca 2022. godine na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa u Rimu.

Mentor, odnosno relator teze bio je prof. dr. Juan José Sanguineti, korelator prof. dr. Philippe Dalleur, a treći član povjerenstva prof. dr. Rafael Martínez. Dok su relator i korelator sudjelovali posredstvom video veze iz Argentine i Belgije, prof. Martínez moderirao je diskusiju u Rimu.

Obrani doktorata nazočili su svećenici studenti Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima, predvođeni rektorom Markom Đurinom i vicerektorom Markom Škrabom, vicedekan Filozofskog fakulteta Papinskog sveučilišta Svetoga Križa prof. dr. Francisco Fernández Labastida, dr. Fernando Lopes Arias i dr. Petar Popović, profesori na istom sveučilištu, don Mario Popović iz Državnoga Tajništva Svete Stolice, dr. Branka Gabrić s Visoke filozofsko-teološko škole Sankt Georgen u Frankfurtu te drugi svećenici, bogoslovi i laici članovi hrvatske rimske zajednice.

Novoobranjena doktorska teza polazi od suvremenoga znanstvenog uvida u tzv. finu usklađenost (fine-tuning) temeljnih kozmoloških parametara svemira za život. Naime, znanstvenici, ponajprije astrofizičari, otkrili su u zadnjih 50 godina da bi relativno male (hipotetske) varijacije kozmoloških, astrofizikalnih i biokemijskih parametara onemogućile život. Ta neočekivana, duboka poveznica između postojanja života i strukture svemira izražena je u tzv. antropskom načelu. Doktorska teza u prvom dijelu na kritičan način prikazuje sadašnje stanje znanstvene i filozofijske rasprave, a u drugom dijelu na temelju aristotelovsko-tomističke baštine razvija metafizički pristup spomenutoj tematici, proučava njezine antropološko-egzistencijalne implikacije te istražuje moguću poveznicu s filozofijskim dokazima za Božju opstojnost, osobito s Petim putem sv. Tome Akvinskog i dokazom iz prirodnoga reda sv. Ivana Damaščanskoga.

Don Franjo-Frankopan Velić, rođen je 1982. godine u Kölnu u Njemačkoj, od oca Ante iz Tugara i majke Ruže iz Zagorja kod Posušja. U Kölnu je pohađao osnovnu školu i opću gimnaziju te 2007. godine završio diplomski studij fizike na Matematičko-prirodoslovnom fakultetu Sveučilišta u Kölnu. Iste godine ušao je u Centralno bogoslovno sjemenište u Splitu kao kandidat Splitsko-makarske nadbiskupije. Godine 2012. završio je filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu.

Od 2012. do 2014. godine bio je osobni tajnik splitsko-makarskoga nadbiskupa Marina Barišića.  Sveti red prezbiterata primio je 29. lipnja 2013. u splitskoj prvostolnici.

Nadbiskup Barišić uputio ga je 2014. godine na postdiplomski studij u Rim, gdje je boravio u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima. Na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa stekao je najprije bakalaureat iz filozofije te 2017. godine i licencijat sa specijalizacijom Metafizika i prirodoslovne znanosti.

Tijekom 2018. i 2019. godine bio je na službi u Državnom Tajništvu Svete Stolice.

Po povratku u domovinu 2020. godine postao je asistent pri Katedri filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu te je istodobno boravio u Prasvetištu Gospe od Otoka u Solinu i djelovao kao ispovjednik i pastoralni suradnik.

Od 2021. do 2022. godine bio je vicerektor Centralnoga bogoslovnog sjemeništa u Splitu, a u kolovozu 2022. godine nadbiskup Dražen Kutleša imenovao ga je generalnim vikarom Splitsko-makarske nadbiskupije.

Izvor: www.ika.hr