Dobri otac Ante Antić, časni sluga Božji (1893. – 1965.)

Fra Ante je rođen 16. travnja 1893. na Prviću, otočiću šibenskog arhipelaga, u mjestu Prvić-Šepurine. Roditeljima, ocu Tomi i majci Tadi r. Vlahov, bio je šesto, od desetero djece. Pri sakramentu krštenja dobiva ime Ante Marko. Krsno ime Ante dobio je u čast sv. Antuna Padovanskog, jer su se njegovi roditelji zavjetovali sv. Antu u pogibeljnoj oluji koja ih je zatekla na moru. Odlučili su „ako se spase i Tada rodi zdravo dijete, zvat će se Ante i ako bude volja Božja da će postati svećenikom njegovog reda“. I doista, vođen željom postati fratar i svećenik, Ante dolazi 5. kolovoza 1905. u Franjevačko sjemenište u Sinj. Nekoliko godina kasnije ulazi u novicijat Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja na otočiću Visovcu i oblači odjelo sv. Franje te na zavjetovanju po treći put izvlači svoje krsno ime Ante u čemu poglavari vide prst Božje providnosti po zagovoru svog nebeskog zaštitnika sv. Ante Padovanskog. Krhkog zdravlja, no žive i gorljive vjere, nastavlja svoj put prema svećeništvu kao student filozofije, u Franjevačkom učilištu u Zaostrogu, a potom kao student teologije na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj. Dana 29. srpnja 1917. u crkvi Sv. Lovre u Šibeniku zaređen je za svećenika. Zatim ga uprava Provincije imenuje za podmagistra, a istom odredbom postaje i učiteljem novaka. Nedugo zatim imenovan je magistrom klerika. Ovu odgovorno službu obavlja od godine imenovanja do 1946. u Makarskoj, a u Zagrebu sve do 1956. U Zagrebu u samostanu Majke Božje Lurdske živio je svetačkim životom revno vršeći svoj redovničko-svećenički poziv kao odgojitelj te neumorno ispovijedajući i duhovno savjetujući svećenike, časne sestre i ostale vjernike. Za kratko vrijeme postaje traženi ispovjednik i duhovni vođa. Umro je na glasu svetosti u samostanu Majke Božje Lurdske 4. ožujka 1965. U istoimenoj crkvi, u kripti nalazi se njegov grob na koji dolazi mnoštvo vjernika, svjedočeći o brojnim zadobivenim milostima po njegovu zagovoru. Osobito je bio odano pobožan Mariji, stavljajući sebe i svoj život u njezine majčinske ruke i žarko želeći suobličiti se Kristu. U tijeku je proces za njegovo proglašenje blaženim te nedostaje još jedno priznato čudo po njegovu zagovoru. Molimo mu se i mi da nas zagovara pred Bogom i da nam isprosi čvrstu vjeru i pouzdanje u Boga te zdravlje duše i tijela! Časni slugo Božji oče fra Ante Antiću, moli za nas!