Prijava za izbore u BiH

Svi oni koji imaju mogućnost, a žele glasati na novim izborima u BiH to mogu učiniti i izvan BiH jedino ukoliko se do 24. srpnja prijave.

Više o prijavi imate na www.izbori.ba