Misija

Hrvatska katolička misija Köln
Kroatische katholische Mission Köln

Am Rinkenpfuhl 10
50676 Köln

Tel.: +49 221 242816

 

Kratka povijest HKM Köln

Počeci djelovanja Hrvatske katoličke misije u Kölnu vezani su uz fra Krstu Šušnjaru i franjevce Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Fra Krsto 1956. g. zbog potreba liječenja dolazi u Aachen u kojem zatječe brojne Hrvate, koji uglavnom rade u rudnicima u ahenskoj okolici, za koje slavi svetu misu. Tada su se, doduše, u cijelom katoličkom svijetu svete mise slavile isključivo na latinskom jeziku, osim u nekim mjestima južne Hrvatske gdje su se, još od vremena hrvatskih narodnih vladara, održali svećenici glagoljaši. No, potreba za dušobrižništvom na materinskom jeziku bila je velika. Stoga fra Krsto također odlazi Hrvatima u Düsseldorf te konačno i u Köln. Od 10. prosinca 1960. godine fra Krsto redovito slavi svetu misu za Hrvate u Minoritenkirche (crkva Manje braće, to jest franjevaca), što ujedno označava i početak djelovanja i postojanja Hrvatske katoličke misije u Kölnu.

Kölnska nadbiskupija 1966. godine dala nam je na raspolaganje misijske prostorije na adresi Am Rinkenpfuhl 10. Prostorije je blagoslovio kölnski nadbiskup kardinal Josef Frings koji je vrlo cijenio hrvatski narod. Sljedeće godine 1967. udijelio je našoj Misiji pravo vođenja vlastitih matičnih knjiga i djelovanja kao samostalne župe za katolike hrvatskoga materinskog jezika.

Fra Krsto Šušnjara najprije je duhovno skrbio za Hrvate na području Kölnske nadbiskupije, a tek kasnije su osnovane misije u drugim gradovima: 1970. godine u Düsseldorfu, 1974. u Bonnu, 1987. u Leverkusenu, a 1988. u Wiehlu. Pastoralna skrb za ove i druge misije na području Kölnske nadbiskupije povjerena je franjevcima Provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu te u Wiehlu franjevcima Provincije sv. Jeronima sa sjedištem u Zadru.

Iako je od naše Misije 70-ih i 80-ih godina nastalo više novih misija, novim ustrojstvom o stranim misijama nadbiskupije Köln 2006. izvornoj misiji Köln ponovno su pripojene misije Bonn, Leverkusen, Wiehl i Bergheim (dio Misije Neuss).

Svećenici u HKM Köln

Voditelji Misije

fra Krsto Šušnjara (10. prosinca 1960. – 1978.) – preminuo 1997.
fra Božo Ančić (1978. – 1982.) – preminuo 2017.
fra Ante Anić (1982. – 1986.) – preminuo 2011.
fra Josip Bebić (1986. – 1994.)  – gvardijan u Zaostrogu
fra Josip Lucić (1994. – 2006.) – preminuo 2021.
fra Branko Brnas (2006. – 2011.) – u Samostanu u Zaostrogu
fra Stipe Čirko (2011. – 2012.) – preminuo 2012.
fra Frano Milanović Litre (2013.) – dušobrižnik u Njemačkoj
fra Vuk Buljan (2013. – )

Dušobrižnici

fra Ignacije Vugdelija (1971.-1972.) – preminuo 1997.
fra Dujo Boban (1972.-1974.) – župni vikar u Vancouveru (Kanada)
fra Ante Grčić (1996.-1997.) – u Samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu
fra Josip Repeša (2006. – 2008.) – župnik u Vrgorcu
fra Marko Domazet Lošo (2008. – 2011.) – voditelj misije u Wuppertalu
fra Josip Sušić (2011. – 2017.) – župnik Vinjana kod Imotskog
fra Denis Šimunović (2017. – 2022. )- župnik u Metkoviću
Ispomoć fra Ante Babić (2012. – 2013.) – voditelj HKZ Bietigheim – Bissingen

fra Ivan Režić (2022.-)

Svećenici u HKM Bonn

fra Ante Anić (1975. – 1982.) – preminuo 2011.
fra Berislav Nikić (1982.  – 1991.) – preminuo 2021.
fra Josip Šimić (1991.  – 1994.) – u Samostanu Gospe Lurdske u Zagrebu
fra Ante Bilić (1994. – 2006.) –župnik Velikog Brda i Kozice-Zavojane

Svećenici u HKM Leverkusen

fra Ivan Dotur (1987. – 1991.) – u Samostanu u Sinju
fra Mate Puđa (1991. – 2006.) – u Samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu

Voditelj HKM Wiehl

Fra Nediljko Jerkan – član Franjevačke Provincije sv. Jeronima – Zadar