Sakramenti

Sakramenti se u našoj Misiji dijele po dogovoru.

Krštenje treba najaviti na vrijeme, barem mjesec dana prije krštenja. Da bi dijete bilo kršteno u našoj Misiji treba imati barem jednog roditelja katolika, kuma/u katolika/inju koji/a ima sve sakramente te za to treba priložiti potvrdu. Također treba priložiti i djetetov rodni list.

Vjenčanje treba najaviti najmanje tri mjeseca ranije. Oni koji žele sklopiti katolički brak u našoj Misiji ili u Domovini trebaju imati sakramente krštenja, pričesti i potvrde (ako je moguće) te trebaju završiti Zaručnički tečaj i pripravu za brak.

Zaručnički tečaj u HKM Köln bit će u sljedećem terminu u veljači 2023.:

27. 02. u 20:00 sati

28. 02. u 20:00 sati i

01. 03. u 20:00 sati

Na tečaj, koji traje 3 dana, mogu se prijaviti i zaručnici i iz neke druge misije.

Prijave za tečaj su prve večeri održavanja tečaja 27.02.2023.

Potvrdu o obavljenom tečaju dobivaju zaručnici koji budu prisutni na tečaju sva tri dana!

Adresa održavanja tečaja za zaručnike:

Hrvatska katolička misija Köln
Kroatische katholische Mission Köln: Am Rinkenpfuhl 10
50676 Köln

Prvu pričest i krizmu mogu primiti svi oni koji imaju prethodno potrebne sakramente (krštenje i pričest – ako je netko za krizmu). Trebaju najmanje kroz godinu dana pohađati vjeronauk u Misiji i sv. mise.

Bolesničko pomazanje i sv. pričest u stanu ili bolnici mogu primiti svi oni koji su u stanju primiti (bolesni katolici). Obitelj samo treba javiti u Misiju za bolest svojih bližnjih kako bi svećenik mogao pohoditi blesnika ili bolesnicu na vrijeme i udjeliti mu/joj utjehu bolesničkog pomazanju po snazi Sakramenta.

Ispovijediti se može svaki katolik koji je primio barem Prvu pričest, a ako je odrasla osoba koja živi s partnerom ili partnericom moraju biti u katoličkom braku. U našoj Misiji se redovito ispovijeda kroz tjedan pola sata prije sv. misa, a nedjeljom pola sata prije sv. misa u Bonnu i Leverkusenu, a po potrebi u Bielesteinu i u Bergheimu 15 minuta prije sv. mise.

Sprovod (koji je sakramental) održava se po dogovoru s obitelji pokojnika/ce koji trebaju biti katolici.

Blagoslov obitelji (koji je sakramental) podjeljuje se po dogovoru s obitelji koja se prethodno prijavljuje.