Započela molitvena osmina za jedinstvo kršćana

18. siječnja započinje molitvena osmina za jedninstvo kršćana koja će kao i svake godine trajati do blagdana Obraćenja sv. Pavla, tj. 25. svibnja.

Tema ovogodišnje molitvene osmine za jednistvo kršćana je: Teži za samom pravdom (Pnz 16,20).

U Crkvi postoje posebni tekstovi za ovu prigodu, ali kad bi svi vjernici izmolili bilo koju molitvu za jedinstvo krišćana već bi bilo djelotvorno.

Stoga svima predlažemo da u ovoj osimi za jednitvo krišćana na tu nakanu izmolite svaki dan barem jedan Oče naš.