Katarina Sijenska, svetica koja je mnogo utjecala na obnovu Crkve, mističarka i naučiteljica

DJETINJSTVO Sa sestrom blizankom Ivanom (umrla ubrzo nakon rođenja) Katarina se rodila 25. ožujka na Cvjetnicu 1347. godine kao dvadeset i peto dijete Jakova i Lape Benincasa. Na svijet je došla iste godine kad je Europom počela harati kolera, koja će tokom svoga trogodišnjeg trajanja pokositi umalo četvrtinu onodobnih stanovnika staroga kontinenta. Gotovo sav kršćanski […]

Sv. Ante strah nečistim dusima

Jednoga dana propovijedaše sv. Ante u Puy-u. Za propovijedi pristupi sotona u liku glasonoše k jednoj gospođi i reče joj, neka odmah ode s propovijedi, jer da su joj sina dušmani napali i ubili. Ali svetac odmah opazi varku sotone, dovikne gospođi, neka se ne uznemiruje, jer joj je sin potpuno zdrav i taj glasonoša da […]

Besmislenost psovke

U Africi, kao i u mnogim zemljama srednje Europe riječi psovke uopće ne postoje u rječniku. Često se upravo po psovci u inozemstvu, među stotinama drugih, prepoznaje naš (balkanski) čovjek. Žalosno ali istinito! Znameniti starogrčki pripovjedač Ezop bio je siromašan rob. Jednom ga gospodar pošalje k trgovcu rekavši mu: “Kupi mi najbolju stvar koju tamo […]

Uskoro sv. mise s narodom Božjim

Draga braćo i sestre na radost svih nas od 1. svibnja počinjemo sa slavljem sv. misa u našim crkvama zajedno sa svima vama. Možemo vam reći da je postignut dogovor između Katoličke crkve u Njemačkoj i Vlade Njemačke u kojem stoji da se mogu slaviti sv. mise s narodom, ali držeći se pravila socijalne udaljenosti […]

Grijeh i oprost

Većina kršćana čula je da su predbračni spolni odnosi “grijeh”. Nažalost, mnoge od njih se nije nikad podučilo zašto je to grijeh ili čak što je to točno grijeh. Da, Crkva nas poučava da su spolni odnosi izvan bračnoga odnosa grijeh – težak grijeh. Što to znači? Kada sam ja bila mlada, mislila sam da […]

Sveti Jure  

Sveti Jure (umro 303.) se slavi 23. travnja. Zaštitnik je vojnika, zaštitnik protiv kuge i gube, konja i sedlara. Sveti Jure je jedan od najprepoznatljivijuh svetaca. Njegova herojska slika sa svom bojnom opremom na konju kako probada aždaju, se nalazi veoma često u našem okružju. Zanimljivo je da je jednako nazočan i u Istočnoj Pravoslavnoj […]