Štovanje sv. Ivana Krstitelja

Sv. Ivan Krstitelj spominje se u Sv. pismu kao Isusov preteča, a za njega Isus reče da je najveći rođen od žene.

Kršćani su već od samih početaka počeli štovati sv. Ivana. Najstarije mjesto štovanja ovog sveca povezano s njegovim grobom u Sebasti, u današnjoj Palestini iako je ubijen u tvrđavi Makeront u Jordanu.

U Damasku je bila posvećena ogromna bazilika sv. Ivanu. Danas je u njoj džamija. Papa Ivan Pavao II. Za svog posjeta Damasku tamo je održao međureligijski susret i molitvu.

Sv. Ivanu Krstitelju posvećena je Lateranska bazilika u Rimu, papinska crkva.

Diljem cijelog svijeta mnoštvo je crkava i kapelica Njemu u čast izgrađeno, a mnoštvo je mjesta dobilo ime po njemu: Ivanić Grad, Ivanec, Kloštar Ivanić, Ivanec, Sveti Ivan Zelina, Ivankovo… Johannesburg (nekoliko mjesta u Njemačkoj) i veliki grad u Južnoagričkoj Republici, San Juan u SAD-u, San Giovanni Rotondo u Italiji…

Pod zaštitom sv. Ivana Krstitelja su: glazbenici i pjevači, krojači i kožari, krznari i vunari, remenari i gostioničari. Mole mu se nožari i brusači, zatvorenici i oni koji su osuđeni na smrt. Zaštitnik je uzgajivača ptica, padavičara i krštenika i nekih država – Malte, Jordana, kao i velikog broja svjetskih gradova.

U Rimokatoličkoj Crkvi njegovo se rođenje slavi kao svetkovina 24. lipnja, a mučeništvo, nekad nazivano i Glavosjek sv. Ivana Krstitelja, kao spomendan 29. kolovoza.

Relikvije sv. Ivana Krstitelja nalaze se u crkvi svetog Silvestra u Rimu i drugi dio u Amiensu u Francuskoj.

 

Tekst: FDŠ