Započinje vjeronauk

 • Vjeronauk
  • S vjeronaukom započinjemo 03.09.2022.
   • Köln:
    • u 10:00 sati: 1., 2., 4. i 9. razred
    • u 11:00 sati: 3., 5., 6., 7. i 8. razred

 

 • Bonn:
  • u 15:00 sati: 4. i 9. razred
  • u 15:45 sati: 3. i 8. razred
  • u 16:30 sati: 1., 2., 5., 6. i 7. razred

 

 • Leverkusen 08.09.2022.:
  • u 16:45 sati: 1., 2., 4. i 9. razred
  • u 17:30 sati: 3., 5., 6., 7. i 8. razred