Sastanak za roditelje ovogodišnjih krizmanika

Sastanak za roditelje ovogodišnjih krizmanika (9. razred) bit će u Leverkusenu u četvrtak 26.10.2023. u 16:00 sati. U subotu 28.10.2023., za Köln u 9:30 sati u Misiji, a za Bonn u 15:00 sati u dvorani za vjeronauk (podrum). Na sastanak su obvezni doći roditelji krizmanika (barem jedno od njih), kako bi dobili sve važne informacije i upute što se tiče pohađanja vjeronaka i drugih važnih detalja vezanih za Krizmu. Toga dana će biti vjeronauk za svu djecu po redovitom rasporedu!