Prva sveta pričest

Hrvatska katolička misija Köln 5. svibnja o. g. imala je svečanost Prve sv. pričesti koju su primila djeca trećeg razreda, a takvih je u našoj Misiji bilo 32 od kojih je bilo 14 dječaka i 18 djevojčica. Lijepo je bilo vidjeti u bjelini ta malena bića koja su željno čekala ovaj dan i trenutak. U […]