Upoznajmo hrvatske svece i blaženike

Prvim svecem Katoličke crkve u Hrvata proglašen je franjevac i misionar Nikola Tavelić, a svecem ga je 1970. proglasio papa Pavao VI. Katolički intelektualac i apostol hrvatske mladeži, blaženi Ivan Merz prvi je vjernik – laik koji je uzdignut na čast oltara. Bogatstvo Katoličke Crkve u Hrvatskoj među ostalim vrijednostima čine i njezini sveci i […]