Kako se dobro ispovijediti?

Kad imaš pristupiti sakramentu pokore, nastoj to uvijek činiti sa živom vjerom, sabrano, skrušeno.
Moli Duha Svetoga da te prosvijetli i pomogne.

Iza toga se pomnjivo ispitaj:
Kad si se posljednji put ispovjedio? Jesi li mirne savjesti s obzirom na dosadašnje ispovijedi? Da nisi katkada što zaboravio ili zatajio na ispovijedi? Jesi li završio pokoru? Jesi li štetu nadoknadio ili nepravdu ispravio?

Zatim promisli prema Božjim zapovijedima:
1. Jesi li spremno i bez straha ispovijedao vjeru u Boga i crkvu? Jesi li se trudio da upoznaš svoju vjeru preko katoličkog tiska, propovijedi, predavanja? Jesi li se priznavao kršćaninom u privatnom i javnom životu? Jesi li sumnjao o vjerskim istinama? Jesi li bio praznovjeran: vjerovao horoskopu, gatanju…? Jesi li sudjelovao u razgovorima protiv vjere, Crkve, svećenika? Drugima se izrugivao zbog njihove vjere, čitao
protuvjerske knjige? Jesi li bio u bezbožnim društvima? Na sastancima raznih vjerskih sekta ili na spiritističkim susretima? Jesi li mrmljao

protiv Boga, tužio se na njegovu Providnost? Jesi li svaki dan (sabrano) molio Boga?
2. Jesi li izgovarao bez potrebe ime Božje, ime Majke Božje i svetih? Jesi li psovao Boga? Gospu, svete? Jesi li se krivo kleo? Bez potrebe se zaklinjao? Jesi li izvršio zavjet?
3. Jesi li svetkovao nedjelju i zapovjedne blagdane pažljivim sudjelovanjem u sv. misi: pažljivim slušanjem, moljenjem i pjevanjem? Da nisi na sv. misu neopravdano zakasnio? U crkvi se slabo vladao, druge ometao? Javnu službu vršio na dobro drugih? Jesi li radio teške poslove u svetačne dane?
4. Jesi li vršio svoje dužnosti? Poštivao zakonitu vlast? Napustio obitelj, nanio nepotrebne izdatke? 

Roditelji: Jesi li djecu dobro i s ljubavlju odgajao, s njima zajedno molio, učio ih kršćanski nauk, slao ih na vjeronauk, išao s njima na sv. misu? Da im nisi davao slab primjer?
Djeca: Jesi li uvijek bio poslušan i zahvalan roditeljima? Učiteljima i starijima? Poštivao ih i pomagao, za njih molio? Bježao od kuće, iz
škole? Da nisi starijima zadavao velike brige i boli, prkosio im, ljutio ih, pogrdio, kleo, 
prezirao, tukao? Roditelje u starosti zapustio,
otpremio ih u starački dom?
5. Jesi li se tukao, škodio životu svome i svoga bližnjega (alkoholom, kofeinom, pušenjem, drogom…)? Jesi li se svađao, drugima se rugao? Želio smrt ili drugo zlo sebi ili bližnjemu, tuđemu se zlu veselio? Jesi li koga zlim riječima ili činima sablaznio, naveo koga na grijeh? Da nisi uništio (nerođeni) život? U tome pomagao ili nagovarao na pobačaj, sterilizaciju, eutanaziju, samoubojstvo? Jesi li mrzio, prezirao, proklinjao, predavao đavlu?
6. i 9. Jesi li hotimice nečedno mislio, želio, slušao, govorio, čitao, gledao, činio (sam ili s drugima, s istim ili drugim spolom)? Jesi li
se nečedno odijevao, ponašao, druge bestidno doticao? Jesi li pohađao nečedne zabave, predstave, plesove?

Oženjeni: Jeste li čuvali ženidbenu vjernost? Vršili bračne dužnosti? Imali obzira prema (bolesnu) supružniku? Čuvali se djece iz sebičnih razloga?
7. i 10. Jesi li tuđu stvar poželio, ukrao, ukradeno primio, kupio ili dalje prodao, posuđenu i nađenu pridržao? Jesi li izrabljivao tuđu nevolju? Oštetio tuđu imovinu ili nanio drugome štetu? Jesi li isplaćivao dugove i račune, bio rasipan, kockao? Jesi li ukrao?
8. Jesi li lagao? Bio licemjeran? Izvršio obećanje i dogovor? Jesi li ogovarao, klevetao, naškodio tuđoj časti? 

Ispitaj se još s obzirom na crkvene zapovijedi:
Jesi li držao post, nemrs? Jesi li zanemario sakramenat pokore i pričesti o Uskrsu? Jesi li se držao ženidbenih crkvenih zakona? Doprinosio za crkvu, crkvene ustanove, uzdržavanje svećenika i za sjemenište?
Još se upitaj: Jesi li bio ohol, škrt, srdit, lijen, zavidan, ljubomoran, osvetljiv, samovoljan, neumjeren u jelu i piću? Jesi li pomagao siromahe, potlačene? Jesi li sudjelovao u apostolatu i karitasu Crkve? Jesi li dobro koristio vrijeme snage, Božje darove? Jesi li bio ustrpljiv? Ako se radi o teškim grijesima, nastoj doznati i njihov broj.

Stavi svetu ispovijed u ruke Blažene Djevice Marije, pa onda nastoj izmoliti: 

Propeti moj Spasitelju! Evo pred tobom i pred tvojim namjesnikom iznosim sve svoje grijehe.
Priznajem da ne zaslužujem oproštenja jer sam te mnogo i često vrijeđao, ali te molim, sjeti se svoje muke i neizmjernih zasluga svoga križa pa mi se smiluj i oprosti. Vrlo mi je žao što sam griješeći uvrijedio tvoju neizmjernu dobrotu.
Odlučujem, uz pomoć tvoje milosti, da te više neću nikakvim hotimičnim grijehom uvrijediti.
Presveta Djevice Marijo, Majko milosrđa, isprosi mi od Isusa milosrđe i oproštenje.
Onda možeš ići na ispovijed.

Kad dođeš u ispovjedaonicu, pozdravi:
Hvaljen Isus i Marija!
Zatim se prekriži: U ime Oca i Sina i Duha
Svetoga. Amen.
Tada će svećenik nastaviti: Božje nam svjetlo
sjaji…(ili slično)
Ti odgovori:
Amen.
Tada svećenik, ako je zgodno, pročita ili izreče koji odlomak Sv. pisma koji poziva na obraćenje.
Nakon toga kaži kad si se zadnji put ispovjedio i jesi li izvršio pokoru. Zatim nastavi kazivati svoje grijehe. Najlakše ćeš to učiniti redom kako

si se pripravljao u ispitu savjesti.

Kad završiš, reci:Više se ne sjećam.
Onda pozorno slušaj što će te svećenik pitati i što će ti savjetovati. Zapamti naređenu pokoru.
Na kraju moli kajanje ovim ili sličnim riječima:

Bože, dobri Oče, žao mi je za sve zlo što ga učinih i dobro koje propustih. Iskreno ću se truditi da budem bolji. Pomozi mi da živim u tvome svjetlu i radosti.
Ili:
Kajem se od svega srca što uvrijedih Boga, najveće i najmilije dobro. Mrzim na sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da ne ću više griješiti.

Tada svećenik pruži ruke (barem desnicu) nad tvojom glavom i moli:
Bog, milosrdni Otac, pomirio je sa sobom svijet smrću: i ja te odrješujem od grijeha tvojih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Na znak križa ti se prekriži i odgovori: Amen.

R. Hvalite Gospodina jer je dobar.
O. Vječna je ljubav njegova.
R. Gospodin ti je otpustio grijehe. Idi u miru.
O. Bogu hvala.
Iziđi iz ispovjedaonice. Zahvali Bogu što ti je oprostio grijehe. Možeš i ovim riječima:
Milosrdni moj Spasitelju, od sveg ti srca zahvaljujem što si mi grijehe oprostio i opet me primio u broj svojih odabranika. Udijeli mi, molim te, milost da do konca svoga života ustrajem u dobrim odlukama i da se više nikada na grijehe ne povratim. O Marijo, predobra moja Majko, štiti me i pomozi da sve do smrti Bogu vjerno služim.
Sjeti se pokore. Ako ti je zadana molitva, izmoli je.