Uskrsni ponedjeljak u našoj Misiji

Na Uskrsni ponedjeljak, 22. travnja u našoj Misiji slavljene su sv. mise u Leverkusenu u 10.30 sati i Kölnu u 12.30 sati.

Iako je manje vjernika sudjelovao na ovim slavljima nego li nedjeljom ipak je željela naglasiti važnost i snagu Uskrsa.

U uskrsnoj osmini svaki dan se na sv. misama recitira Slava Bogu na visini i nema posta. Kad se moli Gospoina krunica, mole se Slavna otajstva.