U ovim ljetnim danima kada je svima prevruće, a posebno u našim crkvama koje nisu toliko prozračne, molimo sve vjernike da pripaze na svoje odijevanje jer je ono često odraz našeg unutarnjeg stava i odnosa prema svetom prostoru. Posebno molimo da prigodom slavlja kao što su vjenčanja pripazite na svoje odijevanje i da to ne […]