Primanje novih ministranata u Leverkusenu i Kölnu

U nedjelju, 24. studenoga za vrijeme sv. misa u Leverkusenu i Kölnu u ministrantsku službu svečenim obredom primljeni su novi članovi.

Obred primanja u ministrantsku službu obavio je fra Denis, a sam obred sastojao se od predstavljanja novih ministranata cijeloj zajednici i obećanja da će biti oni koji će služiti oko oltara i biti svima na primjer. Nakon predstavljanja i obećanja uslijedio je blagoslov haljinica koje će djeca nositi, a stariji ministranti pomogli su im da obuku svoje haljinice. Dok su novi ministranti oblačili svoje haljinice zbor je pjevao pjesmu Krist na žalu.

U Leverkusenu u ministrantsku službu primljeni su: Nikola Jelić, Karlo Kukura i Zara Ugrina.

U Kölnu u ministrantsku službu primljeni su: Mateo Markota, Antonio Sedlo i Luka Vidović.

Sada naša Misija broji 59 ministranata!