Blagdan sv. Ivana evanđeliste

U petak, 27. prosinca sv. misom u 18:45 sati u Kölnu u Mauritiuskirche skromno je proslavljen Isusov miljenik, sv. Ivan Evanđelist.

Rođen je oko 6. godine  u Betsaidi u Galileji, otac  Zebedej  bio ribar a majka se zvala Saloma. Imao je brata Jakova Starijeg – apostola. Bio je učenik Ivana Krstitelja. Pomagao je sa bratom ocu u ribolovu. Na Isusov pozv se odazvao zajedno sa bratom Jakovom i prijateljima Petrom i Andrijom.

Bio je najmlađi Apostol. Prisutan je kod uskrisivanja Jairove kćeri, mladića iz Naima te Lazara iz Betanije. Zajedno sa svojim bratom Jakovom  i Petrom nalazi se za Preobraženja na brdu Taboru. Počevši od priprave za pashalnu večeru zajedno sa Apostolom Petrom Sveti Ivan bio je u najvećoj blizini Isusovoj kako na Posljednjoj Večeri, bolima u Getsemaskom vrtu, suđenju kod velikog svećenika, i svim mukama kod razapinjanja i smrti Isusovoj na Križu. Jedini od Apostola bio ne samo svjedok već i supatnik u Isusovoj krvnoj Žrtvi.

Pod križem je primio od Isusa dužnost da se brine za Majku Isusovu te  da se vlada kao sin.  Sveti Ivan je potom bio prvi od Apostola koji je vidio prazan grob, prvi prepoznao Isusa uskrsla kod Galilejskog jezera.  Nakon Kristova uskrsnuća i uzašašća na Nebo Apostol Ivan je uz Svetog Petra kod izlječenja čovjeka hroma od rođenja pred hramskim vratima, zajedno sa Svetim Petrom dijeli  Sakrament Potvrde u Samariji. Za vrijeme Apostolskog sabora u Jeruzalemu, oko 50. uz Petra i Jakova Mlađega ubraja se među stupove prvotne Crkve. Za žestokih progona kršćana u Jeruzalemu Sveti Ivan  prati Isusovu Majku u Efez. On je imao čast i milost da redovito prikazuje Svetu Misu pod kojom je pružao Svetu Pričest Majci Božjoj.

Tako je bio ne samo veliki miljenik  koji je osjetio otkucaje Isusova Srca na Posljednjoj večeri, nego je bio i sudionik najsavršenije euharistijske pobožnosti zajedno sa Majkom Suotkupiteljicom. Pratio je Majku Božju na povratku u Jeruzalem. Nakon smrti i uznesenja Majke Božje u Nebo Apostol Ivan odlazi ponovno u Efez i   Sveti Ivan Apostol i Evanđelist rodio se u Betsaidi – vjerojatno u vrijeme Isusova rođenja. Najmlađi je od dvanaestorice Kristovih Apostola i brat je Sv. Jakova Starijeg. On se naziva učenikom “kojeg je Isus ljubio”, a Evanđelje koje je on sastavio govri kako se on na Posljednjoj večeri “naslonio Isusu na grudi.”

Zajedno sa trima Marijama Ivan je bio nazočan kod razapinjanja. Isus je  tada rekao svojoj Majci: “Ženo, evo ti sina!”, a učeniku: “Evo Ti Majke!” (Iv 19,26tamo vodi brigu za mnoge mjesne Crkve po Maloj Aziji. Za rimskog cara Domicijana (81-96) najprije su starca Apostola Ivana doveli u Rim i bacili u kotao kipućeg ulja. Ništa mu nije naškodilo. Drugom zgodom je car naredio Svetom Ivanu da popije otrovano vino. Kad se Ivan pokorio i uzeo čašu u ruke, otrov je izašao iz vina u obličju zmije. Povraćen je u Malu Aziju i prognan na otok Patmos.

Tamo mu je Isus dao proročku viziju Otkrivenja, što je Sveti Ivan uzorno zabilježio. Za vrijeme vladavine cara Nerve (96-98) smio se Sveti Ivan vratiti u Efez. U to vrijeme je vjerojatno Sveti Ivan sastavio  svoje svjedočanstvo o  Isusu Kristu Sinu Božjemu.  Apostol Ivan donosi jedini Isusovu svećeničku molitvu na Posljednjoj večeri, detalje Isusove smrti i uskrsnuća.  Bio je svjedok i supatnik, svećenik Novoga Zavjeta u Žrtvi Jaganjca na Kalvariji. Evanđelje koje je napisao svjedočanstvo je njegove ljubavi prema Isusu i Crkvi koja zajedno sa Isusom u Euharistiji  putuje kroz nevolje u nebesku Domovinu. Sveti Ivan Apostol se prikazuje sa likom orla i knjigom.Ili na otoku Patmosu.  Na nekim slikama prikazuju se i pokušaji njegova usmrćenja: kalež sa zmijom i kotao sa vrelim uljem. Zaštitnik jr glede trovanja i opekotina.