Kako je sv. Ante omilio Bogu?

Sv. Ante je omilio Bogu zato što nije komplicirao stvari kod slušanja riječi Božje nego je sasvim jednostavno živio ono na što sve nas poziva Isus.

Isus je rekao: »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. (Iv 14,15)

Sv. Ante je jednostavno ljubio Isusa i iz ljubavi prema njemu čuvao, tj. vršio njegove zapovijedi.

Zbog toga je sv. Ante omilio Bogu te je primio Duha Svetoga kojeg je Isus obećao svakom tko ga bude ljubio i vršio njegove zapovijedi.

Tko ima Duha Svetoga on ima i njegove darove: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost i strah Božji. A onaj tko surađuje s Duhom Svetim on donosi plodove: ljubav, mir, strpljivost, velikodušnost, uslužnost, dobrota, krotkost, vjernost, blagost, suzdržljivost i čistoća.

Neka sv. Ante svim svojim pobožnicima izmoli milost ljubavi prema Bogu i snagu za vršenje Božjih zapovijedi kako bismo poput njega omilili Bogu i donosili plodove Duha Svetoga!

 

Tekst i foto: FDŠ