Duhovski ponedjeljak i spomendan BDM Majke Crkve

U ponedjeljak, 1. lipnja u Kölnu u Minoritenkirche u 19 sati služena je sv. misa koju je prevodio fra Vuk, a prije sv. mise prethodila je Gospina krunica i prigoda za sv. ispovijed.

Na ovoj sv. misi na poseban način Crkva nas poziva na promišljanje o ulozi Bl. Dj. Marije u Crkvi.

Naime, na svetkovinu Duhova posebno smo promišljali o slanju Duha Svetoga nad apostole, a danas promišljamo kako je među onima koji su primili Duha Svetoga bila i Marija, Isusova Majka i još neki drugi (oni koji su bili usko vezani uz Isusa jer su povjerovali u njega, ali nisu bili apostoli).  Zapravo, Marija je ona koja okuplja oko sebe apostole i učenike kao što majka okuplja svoju djecu jer im je ona duhovna majka koju je Isus na križu predao Ivanu, a Ivana Njoj i svim ljudima.

Marija je žena puna vjere i pouzdanja.

Ona ima posebno dostojanstvo koje joj je dao njen Sin.

Kad je Isus s križa Mariju predao Ivanu i Ivana Mariji ona je ovo s velikom boli prihvatila jer je promatrajući svog Jedinca na križu znala da dolazi njegov zemaljski kraj. Ona je ta koja je prihvatila naspram Sina Božjega, obične ljude, samo stvorenja.

Postala je ljudska majka. Postala je Majka apostola, Majka učenika, Majka Crkve.

Marija je bila osoba oko koje su se okupljali prvi kršćani, prva Crkva.

Ona s vrlo malo riječi prihvaća Božju volju i čini velika djela kako bi proslavila Boga što je poziv i nama.

 

Tekst: FDŠ