Nove maslinove grančice na Cvjetnicu možete zamijeniti sa suhima

Na Cvjetnicu u našoj Misiji slavit će se 10 svetih misa.

Na početku svih sv. misa biti će blagoslov maslinovih grančica koje je i ove godine za vas pripremila naša Misija. Svatko od nazočnih na sv. misi moći će uzeti jednu grančicu i ponijeti sa sobom u svoje domove.

Ukoliko želite možete suhe maslinove grančice vratiti u crkvu kako bi ih mi mogli spaliti i pripremiti za pepeo koji se koristi za pepeljavanje na početku korizme 2022.

Ono što je blagoslovljeno možete spaliti ili zakopati u zemlju jer se blagoslovljene stvari (predmeti) nipošto ne smiju baciti u smeće.

 

FDŠ