Obredi Velike subote u našoj Misiji

Na Veliku subotu obredi bdijenja koji se sastoje od:

  1. Službe svijetla u kojoj se posebno ističe Blagoslov ognja i Vazmenog hvalospjeva uskrsnoj svijeći;
  2. Služba riječi u kojoj smo čitali tri čitanja i tri psalm te svečano zapjevali Slava Bogu na visini te još jedno čitanje, aleluja, Evanđelje i propovijed;
  3. Krsna služba koja se sastoji od Blagoslova vode i obnove Krsnog obećanja;
  4. Euharistijska služba.

Ovi najljepši obredi slavili su se u Kölnu u 17:30, 22:00 i 23:30 sati, a predovodio ih je fra Zvonko.

U Bonn obredi su bili u 17:30 i 23:00 sata, a predvodio ih je fra Vuk koji je također predovodio obrede u Bielsteinu u 20:00 sati.

U Leverkusenu obredi su bili u 20:00 i 21:30 sati, a predvodio ih je fra Denis kao i obrede u Bergheimu gdje su započeli u 24:00 sata.

Na kraju svih obreda obavljen je i blagoslov uskrsnog jela i pila.

FDŠ