Hoće li biti blagoslov jela?

Mnogi su nas ovih dana pitali hoće li biti blagoslova jela?! Prošle godine nije bilo ni obreda ni sv. misa kroz ovo razdoblje, a tako ni blagoslova jela. Pošto ove godine imamo sve obrede i sv. mise naravno da će biti i blagoslov jela na kraju svih obreda koji će biti večeras u svim našim […]