Hoće li biti blagoslov jela?

Mnogi su nas ovih dana pitali hoće li biti blagoslova jela?!

Prošle godine nije bilo ni obreda ni sv. misa kroz ovo razdoblje, a tako ni blagoslova jela.

Pošto ove godine imamo sve obrede i sv. mise naravno da će biti i blagoslov jela na kraju svih obreda koji će biti večeras u svim našim crkvama.

  • Köln (Minoritenkirche) u 17:30, 22:00 i 23:30 sati
  • Bonn (St. Remigius) u 17:30 i 23:00 sati
  • Leverkusen (Herz Jezu) u 20:00 i 21:30 sati
  • Bielstein (St. Bonifatius) u 20:00 sati
  • Bergheim (St. Gereon) u 24:00 sati