Veliki Petak – dan muke i smrti Gospodnje

Cijela Katolička crkva danas (2. travnja) slavi spomen Isusove muke i smrti.

Ove godine u našoj Misiji bilo je devet obreda.

U Bergheimu su obredi započeli u 15:00 sati, a u Bonnu u 18:00 i 19:30 sati, a predvodio ih je fra Vuk.

U Leverkusenu su obredi bili u 15:00, 16:30 i 18:00 sati, a predvodio ih je fra Denis.

U Kölnu su obredi bili u 17:30, 19:00 i 20:30 sati, a predvodio ih je fra Zvonko Miličić, profesor i ravnatelj konvinkta na Visokom u BiH.

Na žalost u Bielsteinu nije bilo obreda zbog toga što su nam dopustili mogućnost da smo mali broj vjernika sudjeluje u obredima.

Obredi Velikog Petka sastoje se od tri dijela: služba riječi, otkrivanje i ljubljene križa, i sv. Pričest.

Hrvatska Katolička Misija Koln i vjerni puk nema neki posebni običaj, hod za križem, pjevanje muke, pjevanje Gospinog plača.

FDŠ