Zašto Isus “nije znao” trenutak Sudnjeg dana?

Eshatološka besjeda – Dovršenje Božjega djela
13 Uvod Markovog evanđelja

(Mt 24,1-3; Lk 21,5-7)

1 Kad je izlazio iz Hrama, rekne mu jedan od njegovih učenika: “Učitelju, gledaj! Kakva li kamenja, kakvih li zdanja!” 2 Isus mu odvrati: “Vidiš li ta veličanstvena zdanja? Ne, neće se ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.”

3 Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio sučelice Hramu, upitaju ga nasamo Petar, Jakov, Ivan i Andrija: 4 “Reci nam kada će to biti i na koji se znak sve to ima svršiti?”

Početak nevolja

(Mt 24,4-14; Lk 21,8-19)

5 Tada im Isus poče govoriti: “Pazite da vas tko ne zavede. 6 Mnogi će doći u moje ime i govoriti: Ja sam! I mnoge će zavesti. 7 Kada pak čujete za ratove i za glasove o ratovima, ne uznemirujte se. Treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak.”

“Narod će ustati protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će potresa po raznim mjestima, bit će gladi. To je početak trudova.”

9 “Vi pak pazite sami na sebe. Predavat će vas vijećima i tući vas u sinagogama, pred upraviteljima i kraljevima stajat ćete zbog mene, njima za svjedočanstvo. 10 A treba da se najprije svim narodima propovijeda evanđelje.”

11 “Kad vas budu vodili na izručenje, ne brinite se unaprijed što ćete govoriti, nego govorite što vam bude dano u onaj čas. Ta niste vi koji govorite, nego Duh Sveti. 12 Predavat će na smrt brat brata i otac sina. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. 13 Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.”

Propast Jeruzalema

(Mt 24,15-28; Lk 21,20-24)

14 “I kad vidite da grozota pustoši stoluje gdje joj nije mjesto – tko čita, neka razumije – koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore! 15 Tko bude na krovu, neka ne silazi i ne ulazi u kuću da iz nje što uzme. 16 I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme ogrtač!”

17 “Jao trudnicama i dojiljama u one dane! 18 A molite da to ne bude zimi 19 jer će onih dana biti tjeskoba kakve ne bi od početka stvorenja, koje stvori Bog, sve do sada, a neće je ni biti. 20 I kad Gospodin ne bi skratio dane one, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih, koje on sebi izabra, skratio je on te dane.”

21 Ako vam tada tko rekne: ‘Evo Krista ovdje! Eno ondje!’ – ne vjerujte. 22 Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane. 23 Vi dakle budite na oprezu! Evo, prorekao sam vam sve!”

Dolazak Sina Čovječjega

(Mt 24,29-31; Lk 21,25-28)

24 Nego, u one dane, nakon one nevolje,

sunce će pomrčati

i mjesec neće više svijetljeti

25 a zvijezde će s neba padati

i sile će se nebeske poljuljati.

26 Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. 27 I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba.”

Vrijeme Dolaska neizvjesno

(Mt 24,32-35; Lk 21,29-33)

28 A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: ljeto je blizu. 29 Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima! 30 Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. 31 Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti.”

32 “A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac.”

“Bdijte!”

(Mt 24,36-44)

33 “Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas.

34 Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. 35 Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – 36 da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe.”

37 “Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!”

 

Isusovm govor o svršetku svijeta opisiju svi sinoptici (Matej, Marko, Luka – Ivan ne donosi taj govor) te su utkali proročanstvo povijesnog Isusa o propasti Jeruzalema i najavu ponovnog dolaska Sina čovječjeg o svršetku ljudske povijesti.

Sam Marko u 13, 14 (gdje počinje dio govora o “grozi pustoši” koja stoluje gdje joj nije mjesto) upozorava: “Tko čita, neka razumije!” Kako povijesni Isus nije ništa zapisivao, ovim upozorenjem Marko pokazuje tragove upotrebljavanja izvora za ovaj govor te prerade za svoju povijesnu zajednicu. Ovaj govor pokazuje tragove dorade medu jeruzalemskim kršćanima iz vremena židovskog ustanka protiv Rimljana god. 66. do 70. poslije Krista.

Isusovo proročanstvo o propasti svetog grada kršćanski su propovjednici povezali s najavom svršetka svijeta i općeg suda. Činilo im se da rušenje hrama kao središta jedine vjere u Boga jednoga (pogani su vjerovali u mnoštvo idola) predstavlja uvod u skori smak svijeta. S takvim iščekivanjem susreo se i Marko u zajednici krštenih pogana u Rimu kojoj je namijenio svoje evanđelje. Zato je u prenošenju ovog govora posebno istaknuo nepredvidivost Sinova dolaska. U njegovo doba bilo je lažnih proroka sklonih panici koji su proricali skoru propast svijeta smatrajući kako se zlo medu ljudima toliko namnožilo da Bog više ne smije čekati.

U dijelu govora što ga imamo najavljeni su kozmički znakovi koji će pratiti dolazak Sina čovječjeg, on će “sabrati svoje izabrane s četiri vjetra”. Ti znakovi ne moraju se uzimati doslovno jer su navedeni u okviru takozvane “apokaliptičke” književne vrste, a cilj im je pokazati kako i priroda sudjeluje u konačnom ostvarenju Božjeg plana spasenja za ljude.

U drugom dijelu evanđelja Isus potiče na budno iščekivanje spasonosnog svršetka, ali i upozorava da o “onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac” (r. 32). Značajna je u današnjem evanđelju i izreka “da neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude” (r. 30). To podsjeća na Isusovu najavu apostolima pred slanje na galilejsko propovijedanje. Upozoravajući ih na osporavanje koje ih čeka, Isus traži spremnost na žrtvu i govori: “Neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide da je kraljevstvo Božje došlo u sili” (Mk 9, 1). Ova izreka pokazuje Isusovo uvjerenje da kraljevstvo Božje nastupa i po njegovoj smrti, ne samo po čudesnom djelovanju i propovijedanju. Najavu “naraštaju ovom” da će dočekati nastup kraljevstva Božjega (usp. također sličnu izreku u toku posljednje večere da neće do tada piti roda trsova dok ne nastupi kraljevstvo Božje – Lk 22, 8; Mk 14, 25 i Mt 26, 29) pisci izvora kojim se poslužio Marko prenijeli su i u govor o svršetku svijeta. Tako se prilikom čitanja u bogoslužju Crkve svaki sudionik liturgije može osjećati pripadnikom “naraštaja ovog”: za vrijeme svake generacije moguć je drugi dolazak Isusov s nastupom eshatonske faze kraljevstva Božjeg.

U evanđelju Isus ponizno ističe da ne zna dan i sat povratka Sina Čovječjeg koji će doći da sabire Božje izabranike iz svih naroda. Onog časa Bog to još nije bio uplanirao pa Isus nije mogao ni znati kao čovjek. Time evanđelist još jednom upozorava sve koji bi pokušavali izračunati dan svršetka svijeta. Ovo je i upozorenje protiv paničnog podlijeganja nemoći pred fenomenom zla u svijetu. Isusa koji će doći o koncu ljudske povijesti ne čekamo skršenih srdaca i skrštenih ruku nego vjerničkim djelovanjem u svijetu.
Tako nas u današnjoj misi Isus zove na obnovu vjere u svršetak svijeta koji će biti preobrazba u konačno stanje, ali i na mirno djelovanje u ovom i ovakvom svijetu.

 

Usporedi: ktabkbih.net