Prvi četvrtak u mjesecu: vjernici koji su jedno vrijeme živjeli samo od hostije

Sv. Katarina Sijenska, crkvena naučiteljica (1347. – 1380.)

Katarina Sijenska živjela je u četrnaestom stoljeću, proglašena je svetom 1461. godine, a papa Pavao VI. 1970. godine proglasio ju je naučiteljicom Crkve. Punih osam godina živjela je samo od Svete Euharistije, bez hrane i vode.

Od mladih dana obilježena je mističnim iskustvima, viđenjima Isusa Krista a kasnije je obilježena i stigmama. U molitvenom zanosu znala bi vidjeti Presveto Srce Isusovo od kojega je u izobilju pila Predragocjenu Krv Njegovu. Iako nije jela ni pila punih osam godina ništa drugo osim Tijela i Krvi Kristove, bila je ispunjena životnom snagom i aktivna u svojoj svakodnevici.


Sv. Nikola von Flue, zaštitnik Švicarske (1417. – 1487.)

Rodio se u dobroj katoličkoj obitelji u Švicarskoj, oženjen s Dorotheom i otac desetero djece. Kad mu bijaše pedeset godina čuo je unutarnji glas kako ga zove: “Ostavi sve i slijedi me, Bog će se za te pobrinuti!” Sve je ostavio. Bosonog, pokriven dugom grubom tkaninom, bez novca, držeći krunicu u ruci živio je u osami u jednoj provaliji pod brdom Flue kao pustinjak. DEVETNAEST GODINA BLAGOVAO JE SAMO SVETU EUHARISTIJU koju mu je davao svećenik za vrijeme Svete Mise. Živio je bez ikakve hrane, osim što se krijepio Svetom pričešću. Ne radi se, dakle, o kakvoj legendi, koju bi oko sveca splela pučka mašta. Taj čudesni svečev post pomno su ispitali i utvrdili i crkvene i građanske vlasti. Papa Pio XII. velikom svečanošću 1947. proglasio ga je svetim, a za njegovu ženu Dorotheu, koja je odgojila desetero djece u katoličkoj vjeri, otpočeo je proces beatifikacije.

Marta Robin, francuska mističarka (1902. – 1981.)

Jednostavna djevojčica Marta Robin, rođena je 1902. godine u francuskom selu Chateauneuf de Galaure. Za vrijeme duhovne obnove 1930., ukazala joj se Blažena Djevica Marija i prenijela joj više poruka… Marta je s vremenom dobila stigme… dar trpljenja. Malo je spavala, više nije ni jela niti pila. Nije mogla ustati iz kreveta. Dan i noć trpjela je bolove po cijelom tijelu i krvarila je na svih pet rana, ali je trpjela s radošću u srcu i osmijehom na licu. Svakodnevno je primala stotine posjetitelja u svojoj sobi koje je savjetovala, ohrabrivala i umirivala. Ljudi su joj donosili mnoge darove koje je ona prosljeđivala siromašnima. PEDESET I JEDNU GODINU ŽIVJELA JE SAMO OD SVETE EUHARISTIJE I NIJE UZIMALA NIKAKVU DRUGU HRANU I PIĆE I NIJE SPAVALA. Njezin život bio je čudo mnogim ljudima. Ta kontemplativna mističarka umrla je 1981. godine. Na njezinu pogrebu bilo je pet biskupa, dvjesto svećenika i tisuće ljudi, većinom obraćenika koji su svoje obraćenje doživjeli preko Marte. U tijeku je proces njezine beatifikacije. Po njezinim molitvama i inicijativi u njezinu selu nastao je prvi – Foyer de Charite – djelo koje se još za njezina života proširilo po cijelom svijetu. Marta je bila ispunjena Duhom Svetim. Uvijek je poticala ljude na evangelizaciju i navještaj Riječi Božje po karizmama Duha Svetoga.

Alexandrine Da Costa, portugalska mističarka (1904. – 1955.)

Mističarka koja je više puta proživljavala muku Kristovu. Jednog dana čula je kako joj Gospodin progovara: “Više nećeš uzimati hranu tvarnu. Tvoja hrana bit će moje Tijelo, tvoje piće bit će Krv moja i tvoj život mojim će biti… Želio bih da svi u svijetu vide snagu Euharistije i snagu moga života u dušama ljudskim.” Od tada trinaest godina nije uzimala nikakvu hranu i piće osim Svete Euharistije. Neposredno pred smrt pogledala je u Svetohranište u crkvi i rekla: “Životna mi je želja bila potpuno se sjediniti s Kristom u Presvetom Oltarskom Sakramentu u Svetohraništu. Nakon smrti željela bih nastaviti gledati u Njega, zauvijek gledati našega Gospodina.” Pokrenut je postupak za njezinu beatifikaciju.

Louise Lateau, belgijska mističarka (1850. – 1883.)

Louise je tako gorljivo ljubila Gospodina u Euharistiji da je proživjela nekoliko mističnih iskustava Božje ljubavi. Za vrijeme njezina života dogodila su se mnoga čudesa. Imala je stigme Krista raspetoga. Od travnja 1871. godine prestala je uzimati hranu. Ako pak bi pokušala jesti sve bi povratila i tako je blagovala samo Svetu Euharistiju. Nije ni spavala dvanaest godina. Usprkos potpunom postu, besanici i gubitku krvi po ranama, Louise je bila zdrava žena koja je vrijeme provodila pomažući bolesnima, siromasima i nemoćnima. Sve svoje posjetitelje primala je s radošću.

Therese Neumann, njemačka mističarka (1898. – 1962.)

Bila je sveta žena. Paralizirana, u krevetu, mišići su joj jako otjecali, a od 1922. uzimala je samo tekuću hranu. Polagano njezina glad i žeđ potpuno iščezavaju i od Božića 1926. ne uzima više nikakvu hranu osim Euharistije i tako idućih trideset pet godina. Uspijevala je održavati svoju tjelesnu težinu. Sveta pričest bila je uzrokom njezina preživljavanja. Crkvene vlasti: biskupi i kardinali bili su sumnjičavi, no nakon što bi je posjetili postajali su svjedocima herojske ljubavi kojom je Theresa ljubila Isusa u Euharistiji. Liječnici i sveučilišni profesori iz Eichstatta i drugih mjesta u Njemačkoj posjećivali su je i bili svjedocima čudesnog života kojim je Theresa živjela samo od Euharistije.

Audrey Santo, Worcester, Massachusetts

Ovdje navodimo iskustvo Audrey koja također živi samo od Euharistije. Dvanaestogodišnja Audrey oštetila je mozak u nesreći na bazenu i nije više mogla hodati i govoriti. Zadnjih deset godina ona živi samo od Svete pričesti koju prima svakodnevno; ne može jesti nikakvu krutu hranu. Mjesni biskup dopustio je da se u njezinu sobu postavi Svetohranište s Presvetim Oltarskim Sakramentom. Audrey se Blažena Djevica Marija ukazala više puta. Imala je čudesna mistična iskustva po Svetoj Euharistiji. Tri puta iz posvećene hostije, uzete iz Svetohraništa, kapala je crvenkasta tekućina koju su ispitivali mnogi liječnici i ustvrdili da se radi o ljudskoj krvi. Jednom je i iz Svetohraništa potekla krv i tada je Audrey dobila stigme. Mnoga obraćenja događaju se u njezinoj sobi.

I druge osobe kroz povijest živjele su godinama i mjesecima samo od Svete Euharistije. Blagoslovljena hostija nije samo hrana za dušu već zamjena i za tvarnu hranu; Gospodin nam govori:

“Zaista, zaista, kažem vam: nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski. .. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao”. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta … Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko” (Iv 6,32. 35. 51. 55)

Osobe o kojima je pisano i popis ljudi koji slijedi prava su svjedočanstva da je Isus Krist u Svetoj Euharistiji istinska hrana i piće istinsko.

Blagovali su samo Euharistiju:

Bl. Maria d’Oignes (1177. – 1213.) više od pedeset dana

Sv. Angele of Foligno (1245. – 1305.) dvanaest godina

Sv. Alpais von Cudot (1150. – 1211.) nekoliko godina

Elena Enselmini Padovanska (1208. – 1242.) dugo vremena

Elisabeth Acher Von Reute (1386. – 1420.) tri godine

Sv. Lydwine of Schiedam (Nizozemska 1380. – 1433.) trideset osam godina

Bl. Katarina Đenovska (1447. – 1510.) dvadeset tri godine

Bl. Katarina de Racconigi (1486. – 1547.) deset godina

Domenica Narducci of Paradise (1473. – 1553.) dvadeset godina

Agnes de Langeac (1602. – 1634.) nekoliko mjeseci

Beonite Rencurel (Le Laus 1647. – 1718.) dugo vremena

Anet Mc Leod (Škotska 1741. – 1775.) više od četiri godine

Catherine Emmerich (Njemačka 1774. – 1824.) dvanaest godina

Marie Furtner (Bayern – Njemačka 1819. – 1884.) četrdeset godina

Domenica Lazzeri (Tyroi 1815. – 1848.) četrnaest godina

Juliana Engelbrecht (Njemačka 1835. – 1853.) osam godina

Marie – Julie Jahenny (Le Fraudais 1850. – 1941.) pet godina

Sv. Pio Pieltrecina (Italija) dvadeset i jedan dan u različito vrijeme