S. Ivan, apostol i evanđelist

27. prosinca Crkva slavi spomendan sv. Ivana, apostola i evanđelista, ljubljenoga Isusova učenika i najmlađega od dvanaestorice apostola.   Sveti Ivan je rođen u ribarskom mjestu Betsaidi, na Genezaretskom jezeru. Otac mu je bio ribar Zebedej, a majka Saloma, koja se spominje na više mjesta u Novom zavjetu, i to kao pobožna žena koja je pratila Isusa […]