Uvođenje u ministrantsku službu u Leverkusenu i Kölnu

U nedjelju 24. veljače u našoj Misiji bilo je svečano uvođenje u ministrantsku službu 32. mladića i djevojčica. Neki od njih su u ministrantskoj službi već godina, a mnogi su pristupili ministrantima u vremenu od kad je u HKM Köln došao fra Denis. Oni su bili uvedeni u ministrantsku službu za vrijeme sv. misa u Leverkusenu i Kölnu svečanim obredom primanja u ministrantsku službu koji se sastojao od dva dijela.

U prvom djelu na početku sv. mise ministranti su obećali da će biti oni koji će služiti oko oltara i biti svima na primjer. Nakon blagoslova haljinica ministranti su se obukli.

U drugom dijelu ministranti su kao znak svoje službe oltaru kao vanjski znak služenja oltaru iz svećenikove ruke primili Bibliju, svijećnjak i kadionik.

U crkvi u Leverkusenu u ministrantsku službu su primljeni braća Ivan, Filip i Marko Maršić, sestre Katarina i Kristina Katić, Lucija Kukura, Luka Vujica, Tomislav Mihovilović i Jakov Miočević.

U crkvi u Kölnu u ministrantsku službu su primljeni braća: Jozo i Mate Miloš, Luka i Leo Zrno, Ivan i Samuel Semren, te Sara i Matej Mandić, Ana Laura Lepušić i Luka Matanović, Jakov Đerek, Tomislav Markić, Mateo Alpeza, Diva Alesia Pavlović, Gabriel Vukoja, Kristina Šušnjar, Luka Ćaleta, Ivano Vrdoljak, David Bungić, Dario Marijan, Dario Papučić i Leo Zeko.

Jedini ministrant koji je svečano primljen u ministrantsku službu jest Kristijan Šušnjar.