Ujedinimo se u molitvi za mir u svijetu 4. travnja u 21 sat!

Vapaj Gospe Fatimske da se žrtvujemo za grešnike te da molimo za mir i obraćenje ujedinit će vjernike diljem svijeta u četvrtak 4. travnja u 21 sat po hrvatskom vremenu. Uključite se!

‘Mater Fatima’ projekt je župne crkve u Fatimi u Portugalu koja je postojala prije velikih Gospinih ukazanja 1917. godine kada je troje malih pastira Franju, Jacintu i Luciju pozvala na molitvu krunice i žrtvu za grešnike u svijetu. Crkva je to u kojoj su kršteni mali vidioci i u kojoj je danas vrlo aktivan život vjernika. Župnik je otac Héctor Alfonso Ramírez Sanz Cerrada, a župa u četvrtak, 4. travnja 2019. godine slavi stogodišnjicu rođenja za nebo jednog od vidioca, danas sveca, Franje Marta. Stoga su pokrenuliprojekt kojim bi se na sat vremena u molitvi za mir, za spas duša i kao naknadu svetim srcima Isusa i Marije ujedinilo što više kršćana diljem svijeta. U ovoj župnoj crkvi, gdje će biti izloženo Presveto, u sat vremena održat će se klanjanje, molitva krunice na nakane Gospe Fatimske te posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu prema sv. Ljudevitu Montfortskom. Krunica će se moliti na 15 različitih jezika, portugalskom, engleskom, latinskom, poljskom, španjolskom, japanskom… čak i arapskom, rekao je za HKM promotor projekta ‘Mater Fatima’ u Hrvatskoj Franko Ćorić. „Bit će zanimljivo čuti i arapski”, tvrdi, „jer naziv Fatima dolazi od maurske princeze koja je prešla na katoličanstvo udavši se za jednog Portugalca, a on je njoj u čast to mjesto nazvao Fatima…. zanimljivo je da Gospa Fatimska postiže i to da je se čuje i u arapskom svijetu.”

Tvrdi i kako su organizatori do sada prikupili oko 50 kontakata u svijetu te su s ovim ciljem ujedinili preko 40 marijanskih svetišta, većinom u Južnoj Americi, među kojima je i jedno od najpoznatijih – Svetište Gospe Guadalupske.

„Cilj je”, ponovio je, „da se u molitvi ujedini što više ljudi i da ona dopre do što više ljudi; tako su se organizirale i radijske i TV postaje te mnoge društvene mreže, a poziv je i dalje upućen svim crkvama, župama, molitvenim zajednicama i pokretima te pojedincima u Hrvatskoj i u svijetu da ovog četvrtka u isto vrijeme sklope ruke na molitvu i obraduju Djevicu Mariju misom, klanjanjem, krunicom, pokorom, žrtvom i postom.

Gospa je u Fatimi vidioce osobito ohrabrivala da mole za mir u svijetu, za obraćenje grešnika, kao naknadu Bezgrešnom Srcu Isusa i Marije, za obraćenje Rusije te za duše u čistilištu. To su nakane na koje će se moliti i ovom prilikom u fatimskoj župnoj crkvi s kojom su pozvani povezati se svi vjernici. Ćorić napominje da će se, iako smo u korizmenom vremenu, u molitvi krunice ovom prilikom moliti otajstva svjetla. Projekt je podržao i blagoslovio mjesni biskup Antonio dos Santos Marto te se održava u suradnji sa Svetištem Gospe Fatimske.

Spomenimo još kako povijest ukazanja u Fatimi seže i u dalju povijest. Naime, 150 godina prije ovog svjetski poznatog ukazanja Gospe Fatimske dogodilo se ukazanje jednoj nijemoj pastirici te se i danas na tom mjestu nalazi crkva ‘Nossa Senhora da Ortiga’ koja je podignuta kao zavjet nakon tog čudesog događaja, tumači naš sugovornik. Bilo je to lokalno marijansko svetište još od polovice 18. st. kada je crkva podignuta, a početkom 19. st. dobila je i milost potpunog oprosta. Župna crkva u Fatimi, međutim, ima neobičnu građevnu povijest. Naime, do ukazanja Gospe još nije bila službeno dovršena, iako je gradnja započela u 16. st. Crkva koja je do izgradnje Svetišta Gospe Fatimske bila sjedište mjesta nema službenog titulara, već se naziva ‘Župna crkva u Fatimi’, no u njoj se posebno štuje Gospin kip te je posvećena Franji i Jacinti Marto i Luciji dos Santos, pastirčićima koji su pronijeli svijetu Gospinu poruku i poziv na molitvu za mir i obraćenje.