Aja Sofija – crkva koja skoro 1 000 godina nosila titulu najveće crkve

Aja Sofija ili Crkva Svete mudrosti čak 1 000 godina nosila je titulu najveće i najveličanstvnije građevine koju je tek 1520. veličinom nadvisila katedrala u Sevilji , a zatim svojom unutrašnjom kompleksnošću 1564. bazilika Sv. Petra u Rimu.

Prva crkva sagrađena je 415. g. u Carigradu ili Konstantinopolu, a građena je samo 7 godina. U pobuni Nika 532. g. nastao je požar koji je uništio ovu crkvu, ali ju je car Justinijan I. dao ponovno izgraditi za samo 5 godina. Kad je izgrađena 537. odmah je postigla svjetsku slavu po veličini, ljepoti i veličantvenosti.

U crkvi je održano nekoliko koncila.

Na galeriji i danas stoje Mramorna vrata kroz koja su smjeli ulaziti samo članovi Svetog sinoda. Bila je to carska crkva koju su po osvajanju Carigrada turci prenamjenili u džamiju, a 1935. g. u muzej.

Kad su turci 29. svibnja 1453. osvojili grad otomanski su vojnici u crkvi počinili pokolj građana koji su se onamo bili sklonili.

Ostao je zabilježen i podatak o strašnom masakru koje su izvele turske paravojne formacije (plaćenici, pljačkaške bande, dobrovoljci) koji su ubijali, sakatili, silovali, odvodili u roblje, pljačkali i uništavali sve što im se nalazilo na putu. Smatra se da su turci ubili oko 45 do 50 tisuća civila te oko 10 000 branitelja grada. Taj masakr trajao je puna tri dana, a prekinut je s ulaskom Mehmeda II. Osvajača u Carigrad.

Nakon osvajanja ovog veličanstvenog grada sve su crkve pretvorene u džamije ili oružarnice.

 

Tekst: FDŠ

Foto: Hagia-Sophia-Laengsschnitt.jpg