Povodom 60. obljetnice HKM Köln: Hrvatske katoličke misije Bonn, Leverkusen i Wiehl

Najveća promjena u šezdesetogodišnjoj povijesti naše Hrvatske katoličke misije u Kölnu dogodila se 2006. godine kada je područje djelovanja Misije prošireno na Bonn, Leverkusen, Bielstein i Bergheim. U ovome ćemo se članku prisjetiti nekadašnjih misija koje su do tada pastoralno skrbile o vjernicima u tim mjestima.

 

 

Hrvatska katolička misija Bonn

Područje Bonna, tadašnjega glavnog grada Zapadne Njemačke, najprije je pripadalo Misiji u Kölnu. Zbog povećanoga broja Hrvata osnovana je 1974. godine Hrvatska katolička misija u Bonnu. Djelovala je do 2006. godine, a vodili su je franjevci Provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu:

 • fra Ante Anić (1975.-1982.) – preminuo 2011. godine;
 • fra Berislav Nikić (1982.-1991.) – sada živi u Samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu;
 • fra Josip Šimić (1991.-1994.) – sada živi u Samostanu Gospe Lurdske u Zagrebu te djeluje kao vicepostulator u postupku za proglašenje blaženim sluge Božjega oca Ante Antića;
 • fra Ante Bilić (1994.-2006.) – sada župnik Hrvatskih katoličkih zajednica Bad Canstatt i Feuerbach u Biskupiji Stuttgart.

U Misiji su također pomagale školske sestre franjevke Krista Kralja iz Provincije Svete Obitelji u Hercegovini:

 • Edita Roso (1983.-1991.) – preminula 2008. godine;
 • Majda Ravlić (1991.-1994.) – sada predstojnica Samostana Presvetoga Srca Isusova u Konjicu.

Od 1995. godine do danas u Misiji pomaže s. Dubravka Žuro, sestra milosrdnica Provincije Navještenja Gospodinova sa sjedištem u Splitu.

 

 

Hrvatska katolička misija Leverkusen

Za vjernike na području Leverkusena najprije se brinula Misija u Kölnu, a zatim od 1978. godine Misija u Mettmannu. Godine 1987. osnovana je Hrvatska katolička misija u Leverkusenu, a pastoralna je skrb povjerena franjevcima Provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Voditelji Misije bili su:

 • fra Ivan Dotur (1987.-1991.) – sada župnik u Bajagiću kod Sinja;
 • fra Mate Puđa (1991.-2006.) – sada župnik u Brštanovu u Šibenskoj biskupiji.

 

 

Hrvatska katolička misija Wiehl

Od 1988. do 2002. postojala je Hrvatska katolička misija Wiehl koja je obuhvaćala područje Wiehla, Bergisch Gladbacha, Gummersbacha, Hückeswagena i Waldbröla. Misiju je čitavo to vrijeme vodio fra Nediljko Jerkan, franjevac Provincije svetoga Jeronima u Dalmaciji i Istri sa sjedištem u Zadru. Sada je župnik u Crikvenici u Riječkoj nadbiskupiji. Prije osnutka samostalne misije ovo je područje pripadalo misijama u Bonnu, Kölnu i Wuppertalu, a njezinim ukinućem podijeljeno je između misija u Bonnu i Leverkusenu. Od 2006. godine čitavo područje nekadašnje misije Wiehl pripada Kölnu te se sveta misa slavi u Bielsteinu.

 

 

Bergheim

Područje Bergheima pripadalo je od 1975. do 2006. Hrvatskoj katoličkoj misiji Neuss. Misiju su vodili franjevci Provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu:

 • fra Danijel Milas (1975.-1979.) – preminuo 1984. godine;
 • fra Pavao-Tomislav Duka (1979.-1983.) – preminuo 2007. godine;
 • fra Stjepan Maleš (1983.-1989.);
 • fra Miroslav Modrić (1989.-2006.) – sada župnik u Prugovu u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji.

 

 

 

Tekst: Don Franjo-Frankopan Velić