Prvi četvrtak u mjesecu upoznajmo se s Euharistijom

Sveta Pričest je jedan od sedam svetih sakramenata, te zajedno s krštenjem i potvrdom čini sakramente kršćanske inicijacije. Predstavlja istinski susret Boga i čovjeka koji se ostvaruje na svakoj svetoj misi. Tako nedjelja, kao dan Kristova uskrsnuća ima posebno značenje u kršćanskom životu, jer je dan slavlja euharistije i dan odmora, ali i dan susreta s uskrslim Gospodinom […]