Sv. Jozafat – rođen kao pravoslavac, a umro kao katolik

Biskup i mučenik kršćanskog jedinstva. Njegova smrt urodila je mnogim obraćenjima i učvršćenjem unijatske Crkve. 12. studenoga slavimo sv. Jozafata, biskupa i mučenika. Rođen je u Ukrajini 1580. godine od pravoslavnih roditelja Kunčević. Na krštenju je dobio ime Ivan. Prihvatio je katoličku vjeru, tj. jedinstvo s Rimom, a ipak sačuvavši istočni obred, te je stupio u […]