Bi li htio biti savršen?

U današnjem svijetu mnogi pod pojmom “savršen” misle na ono što je “nesavršeno” i u to ulažu silan napor.

Muškarci i žene žele imati savršena tijela pa u njih ulažu puno truda i vremena, a da ne govorimo novaca, a sve to s godinama svakako postaje sve nesavršenije. Na kraju dođe razočarenje.

Savršena kuća, auto, mobitel, odjeća, obuća… Nema kraja u traženju savrešenoga jer toga nema u prolaznom i ograničenom svijetu.

Ono u čemu bi čovjek mogao biti uspješan, ali i tu treba truda i vremena, jest rad na sebi kao čovijeku i kršćaninu po mjeri koju mi nudi Isus Krist: “Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!” (Matej 5,48)

Mnogi se udaljuju od ovog zahtjeva jer ga ne razumju, a ne žele ni razumjeti, zapravo izgleda nemoguće.

Najlakše je reći: nisam znao ili ne znam, ali nitko se tako ne može opravdati.

Daj se poučiti i onda počni raditi na sebi!

Naime, često mislimo da riječ “savršeno” kad se primjenjuje na ljude, znači poput “bez moralnog nedostatka, uvijek radimo sve kako treba”. I obično kažemo, “Nitko nije savršen”. Stoga, kad čujemo ovu riječ koja se koristi u kontekstu kršćanske vjere, to nam može biti neugodno. “Trebamo težiti savršenom stanju.” “Crkva je savršeno društvo.”

Čujemo sve to i kažemo: “… Stvarno? Ali kako je to moguće?”

U osnovi, “savršeno” ne znači “bez moralne mane”.

U svojoj latinskoj bazi, “savršeno” doslovno znači “učinjeno”. Drugim riječima, nešto što je savršeno je potpuno, sve što bi trebalo biti. Razmišljajući ovako, možemo vidjeti kako savršenstvo još nije tako daleko.

Katekizam Katoličke Crkve nam govori da kajanje za grijehe također može biti savršeno.

“Kada proizlazi iz ljubavi prema Bogu, ljubljenom iznad svega, naziva se ‘savršenim kajanjem’ (iz ljubavi prema Bogu, contritio). To kajanje oprašta lake grijehe; a postiže oproštenje i teških grijeha ako uključuje čvrstu odluku pristupiti sakramentalnoj ispovijedi, čim to bude moguće.” (KKC 1452)

Nije li samo Bog savršen? Kako bismo ikada mogli dostići “savršenu” razinu kajanja?

S Bogom mogu sve!

Kaže Sveto pismo da s Njim i zidine preskačemo, s Njim nemoguće činimo.

Zato brate i sestro, prije nego odustaneš od svog puta prema usavršavanju ili savršenosti promisli jesi li do sada dovoljno učinio/la da budeš što bliži Bogu svojim životom kako nam je Isus rekao i učinio.

Jesi li iskoristio sve svoje „talente“ ili darove koje ti je dragi Bog dao u osmišljavanju svog života i uljepšavanju ovog svijeta?!

 

FDŠ